Logo

Roditeljska kuća

Objekat za roditelje djece koja boluju od raka

Naziv projekta Roditeljska Kuća

Grad Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina

Bruto površina 757,00 m²

Godina 2011

Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin Sadiković