P2 BUILDING

Sjedište firme NLB banke, natjecanje


Naziv Projekta p2 building
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 25770 m²
Godina 2008
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin >Mešić, Benjamin Popržanović, Emina Hadžiosmanović