P1 BUILDING


Naziv Projekta p1
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 40 764 m²
Godina 2009
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin Mešić, Benjamin Popržanović, Emina Hadžiosmanović