MUSIC FARM

Muzički studio sa apartmanom


Naziv Projekta Music Farm
Grad Sarajevo, Ilidža
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 206 m²
Godina 2008
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin Mešić