KUĆA SUHR


Naziv Projekta Kuća Suhr
Grad Suhr
Država Švicarska
Bruto površina 250 m²
Godina 2013
Autorski tim Emir Salkić Muhamed Serdarević Maja Nurkić