KUĆA N

Porodična kuća, Ljubuški


Naziv Projekta Kuća N
Grad Ljubuški
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 6 830 m²
Godina 2010
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Dino Eminagić, Emina Hadžiosmanović, Nerma Harbinja, Anna Aubry, Margot Crayssac, Azra Kapić