KUĆA L


Naziv Projekta Kuća L
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 478,00 m²
Godina 2013
Autorski tim Muhamed Serdarević Emir Salkić Armin Sadiković