KUĆA I


Naziv Projekta Kuća I
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 150 m²
Godina 2012
Autorski tim Emir Salkić Muhamed Serdarević Armin Sadiković Amra Karaman Ines Zajkić