Logo

p2 building

Sjedište firme NLB banke, natjecanje

Naziv projekta p2 building

Grad Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina

Bruto površina 25770 m²

Godina 2008

Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin >Mešić, Benjamin Popržanović, Emina Hadžiosmanović