Logo

p1 building

Naziv projekta p1

Grad Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina

Bruto površina 40 764 m²

Godina 2009

Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Armin Mešić, Benjamin Popržanović, Emina Hadžiosmanović