Logo

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Poslovna zgrada

Naziv projekta Ministarstvo unutrašnjih poslova

Grad Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina

Bruto površina 760 m2

Godina 2012

Autorski tim Emir Salkić Muhamed Serdarević Armin Sadiković Dino Eminagić