Logo

Kuća Suhr

Naziv projekta Kuća Suhr

Grad Suhr

Država Švicarska

Bruto površina 250 m2

Godina 2013

Autorski tim Emir Salkić Muhamed Serdarević Maja Nurkić