Logo

Apoteka

Naziv projekta Apoteka

Grad Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina

Bruto površina 119 m2

Godina 2009

Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Emina Hadžiosmanović