BAZ Resort


Naziv Projekta Zanat fabrika
Grad Sarajevo, Hadžići
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 2.577,00 m²
Godina 2014
Autorski tim Muhamed Serdarević, Emir Salkić, Armin Sadiković
Saradnik na projektu Ermin Hadžić