APOTEKA


Naziv Projekta Apoteka
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina
Bruto površina 119 m²
Godina 2009
Autorski tim Emir Salkić, Muhamed Serdarević, Emina Hadžiosmanović