AL MARATHAN

Marathan Hill restoran, Bahria Town, Pakistan


Naziv Projekta Al Marathan Hill restoran
Grad Bahria Town, Rawalpindi
Država Pakistan
Bruto površina 643 m²
Godina 2009
Autorski tim Emir Salkić

Bahria Town je grad koji je u svom nastajanju i što je najzanimljivije sve je privatna investicija jednog čovjeka. Ogromno je prostranstvo koje pokriva planirana izgradnja Baria Town-a i u jednoj fazi izgradnje potreba je za restoranom koji je planiran na Marathan Hill, uzvisini koja gleda na dolinu rijeke. Restoran je koncipiran tako da što veća vidna površina bude dostupna gostima kako bi mogli da se dive pogledu na dolinu sa rijekom. Tako je nastalo preklapanje dva oblika siluete bumeranga čime je dobijena maksimalna površina fasade i prostori koji obezbjeđuju stvaranje terasa koje su takođe interesantne gostima restorana. Kako se sama lokacija nalazi na uzvisini od 45 metara u odnosu na okolinu tako je i restoran vidljjiv sa velike udaljenosti i predstavlja novi reper u već djelomićno izgrađenoj pretežno stambenoj okolini.Fasada objekta je skoro pa potpuno transparentna, osim onih dijelova gdje se nalaze ekonomski prostori, prostori kuhinje koji su i orijentisani prema pozadinskom djelu objekta prema pristupnoj ulici. Oblikovno je objekat jednostavne forme i jedino šro ga "ukrašava" su horizontalni brisolei koji su tu kako bi unutrašnjost zaštitili od negativnog uticaja sunca ljeti a ostavili vizure prema vani neprekinutim.